تماس

نشانی (ثبت نام صرفاً به صورت اینترنتی صورت می گیرد)

میدان انقلاب، ابتدای آزادی، جنب ایستگاه BRT دکتر قریب، برج کاوه، بلوک B، طبقه ۶، واحد ۸۹
کدپستی: ۱۳۱۳۶۵۵۴۵۱

واحد عضویت: 02166564575
واحد پشتیبانی: 02166564595
راهنمایی عضویت: 09331301400
راهنمایی عضویت: 09331308765
روابط عمومی: 09331304748

isic contactپست الکترونیک:
info

 

اعضای دفتر نمایندگی سازمان بین المللی دانشگاهیان در ایران، همواره پاسخگوی دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها هستند.

If you did not find the answer you are looking for in the FAQs, feel free to contact us!