فرایند درخواست

جهت دریافت کارت دانشجویی بین المللی، مراحل ذیل را انجام دهید:

1 – بر روی تصویر زیر کلیک کنید و فرم اطلاعات نمایش داده شده را تکمیل نمایید.

2 – نسبت به بارگذاری مدارک شامل «تصویر کارت دانشجویی» و «عکس پرسنلی» خود اقدام نمایید.

3 – مدارک و مشخصات ارسالی را بازبینی کنید و در صورت تائید، نسبت به پرداخت مبلغ 130.000 تومان اقدام نمایید.

4 – حداکثر دو هفته پس از ثبت نام، کارت دانشجویی بین المللی شما صادر و به نشانی تان ارسال خواهد شد.